ul. Obrońców Pokoju 26a Jelenia Góra
75 642 19 55

Pracownia psychotechniczna

Zapraszamy do pracowni badań psychotechnicznych, mieszczącej się w Ośrodku Szkolenia Kierowców RADAR w Jelenie Górze przy ul. Obrońców Pokoju 26A.

Pracownia Psychologiczna jest wpisana pod numerem 164/2018 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez marszałka województwa dolnośląskiego. Wielkość i wyposażenie pomieszczeń pracowni, a także wyposażenie aparaturowe są zgodne z przepisami i całkowicie odpowiadają wymaganiom. Dysponujemy nie tylko profesjonalnym wyposażeniem, ale również doświadczoną kadrą psychologiczną.
Naszymi dodatkowymi atutami są dogodna lokalizacja, konkurencyjne ceny (zniżki dla stałych klientów, a przy badaniach grupowych możliwość negocjacji cen), oraz elastyczne godziny pracy. W zależności od potrzeb proponujemy wykonanie badań w godzinach porannych, południowych lub popołudniowych. Przed zgłoszeniem się na badania prosimy o telefoniczną rezerwację terminu lub dokonanie zapisu na naszej stronie internetowej.

Przeprowadzamy badania i wydajemy orzeczenia w zakresie badań psychotechnicznych dla: 

 • kandydatów na kierowców
 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 • kierowców skierowanych przez policję z powodu: 
  a) kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu 
  b) przekroczenia liczby 24 punktów karnych 
  c) kierowców będących sprawcami wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny
 • osób zatrudnionych na wysokości
 • Kierowców wózków o napędzie elektrycznym, gazowym, spalinowym
 • operatorów sprzętu budowlanego tj.: koparki, spycharki, ładowarki, dźwigu, walca drogowego, suwnic, żurawi, itp.
 • osób pracujących w zawodach wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej (strażak, ratownik).

Kontakt :
Wizyta wymaga wcześniejszego osobistego lub telefonicznego umówienia się. 
Prosimy dzwonić w godz. od 9 do 21 pod nr 601 910 595 lub 885 868 700