ul. Obrońców Pokoju 26a Jelenia Góra
75 642 19 55

SZKOLENIA BHP

W naszej firmie istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych, administracyjno-biurowych i innych.

Poniżej rodzaje szkoleń i ich cena:

 • Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny)- min. 3 godziny (cena podana za 1 osobę)
  • 1-4 osób cena wynosi 100 zł
  • 5-10 osób cena wynosi 80 zł
  • 11-20 osób cena wynosi 70 zł
  • powyżej 20 osób- cena do uzgodnienia
 • Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych- min. 8 godzin (cena podana za 1 osobę)
  • 1-4 osób cena wynosi 100 zł
  • 5-10 osób cena wynosi 80 zł
  • 11-20 osób cena wynosi 70 zł
  • powyżej 20 osób- cena do uzgodnienia
 • Szkolenie okresowe (instruktaż ogólny) pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych- min. 16 godzin (cena podana za 1 osobę)
  • 1-4 osób cena wynosi 200 zł
  • 5-10 osób cena wynosi 160 zł
  • 11-20 osób cena wynosi 120 zł
  • powyżej 20 osób- cena do uzgodnienia
 • Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia (RMGiP w sprawie szkoleń BHP)- min. 8 godzin (cena podana za 1 osobę)
  • 1-4 osób cena wynosi 100 zł
  • 5-10 osób cena wynosi 80 zł
  • 11-20 osób cena wynosi 70 zł
  • powyżej 20 0sób- cena do uzgodnienia

Instruktaż ogólny

Instruktaż ma na celu zapoznać pracownika z:

 • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych oraz w regulaminach pracy,
 • przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie okresowe:

Jego celem jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenia okresowe odbywają:

 • pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie wymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe zostaje zakończone egzaminem sprawdzającym oraz wydaniem stosownego zaświadczenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.